ZNANJE ZA ŽIVOT

Šta mislite da je najvažnije za obrazovanje Vašeg deteta? Kakvo znanje i koje veštine treba da razvije do polaska u školu? Kakva će ličnost biti sa dvadeset i pet godina? Odgovori na ova pitanja određuju kakvu vrstu ranog obrazovanja ćete izabrati za svoje dete. Montesori nije čuvanje dece, već kvalitetan program obrazovanja i vaspitanja koji ispunjava određene međunarodne standarde u pogledu okruženja, materijala koji se koriste i edukacije i ponašanja odraslih. 
U ustanovi Montesori zvono verujemo da dete treba da stiče znanje za život. Pod tim podrazumevamo da razume i primenjuje ono što uči, da razvija veštinu mišljenja svojom glavom i da jača karakter razvijajući se kao kompletna ličnost. Razmišljanje i učenje tada postaju način života a ne sporedna ili dosadna aktivnost, a povezivanje i primena znanja prirodan rezultat ovakvog pristupa koji se zadržava celog života.
Godinama smo svedoci da deca koja su kod nas dolazila od malena polaskom u školu ne gube ništa od dobrih osobina i znanja koje su stekla i da oni stvarno postaju sastavni deo ličnosti. Taj uspeh rezultat je naučne činjenice da za sve postoji vreme i način kako se na pravilan i efikasan način uči. Šta se i kada kod nas uči?

Do 3 godine

Funkcionalan govor
Govor se razvija do treće godine posle čega se usavršava. Od okruženja u kome dete boravi u ovom periodu direktno zavisi kako će ovladati govorom, biti u stanju da se izrazi i komunicira. U našoj ustanovi deca su svakodnevno izložena kvalitetnom, bogatom govoru a svaka prilika tokom dana se koristi da im se u razvoju govora pomogne. Sve ima ime a odrasli rade na tome da i deca to saznaju. Roditelji često komentarišu kako je govor njihove dece procvetao posle kratkog vremena dolaska kod nas.

Samostalnost i stav: ja to mogu 
Odrasli često previše rade umesto dece i nenamerno ometaju razvoj sposobnosti samostalnog delovanja. Kod nas je pristup suprotan. Mi pratimo naučnu činjenicu da se nikada se ne radi umesto dece već im se pomaže da ona samostalno obavljaju aktivnosti. Deca stvarno i postaju samostalna: postavljaju sto za užinu i ručak; peru stolove; znaju da počiste za sobom; znaju da se obuju; znaju da se sama uspavaju; samostalno jedu; i znaju da kažu hvala. Bave se upravo onim što ih u ovom periodu zanima, na miru i po svom izboru.

Pozitivan odnos prema ljudima
Osnove životnog odnosa prema drugim ljudima razvijaju se u ovom uzrastu. Ovo je jedini period u životu kada dete ima prirodni kapacitet da razvije pozitivan odnos prema drugima. Za to je međutim potrebna pozitivna atmosfera u kojoj niko nikoga ne maltretira niti se od dece očekuje da socijalne veštine odmah izgrade. Mi pomažemo svakom detetu da nauči da poštuje druge, da se odnosi prema njima ljubazno i sa njima živi zajedno. 

Od 3 do 6 godina

Edukacija čula
Dete sa tri godine ima potrebu da usavrši veštine i znanja stečene u prethodnom periodu.
Ogroman broj čulnih impresija koji je do 3 godine bio priman bez ikakve selekcije, sada treba klasifikovati i urediti. Da bi se to ostvarilo, koristi se Montesori materijal za edukaciju čula, posebno dizajniran da pomogne detetu tokom ovog procesa. Zašto se impresije uređuju? Uređen um radi mnogo brže i efikasnije od neuređenog, a brzina opažanja, pamćenja, razmišljanja, zaključivanja i povezivanja ideja i koncepata višestruko se uvećava.
Materijal za edukaciju čula omogućava i dalji razvoj govora. Bogatstvo rečnika podrazumeva precizno i pravilno izražavanje. Umesto da deca za sve koriste izraz veliko naučiće kada da koriste dugačkoširoko ili debelo. Boje i njihove nijanse, oblici, geometrijska tela, težina i drugi kvaliteti opisuju svaki predmet, pojavu i živo biće u okruženju. Edukacijom čula dete dobija dragoceno sredstvo za posmatranje i otkrivanje okruženja. Život je na ovaj način zanimljiv a prirodna radoznalost se održava i uvećava.

Matematički um
Od oko 4 godine dete je zainteresovano za matematičke koncepte. Brojevi i oblici ga okružuju, pa je ovo interesovanje nije neobično.
Pomoću specijalno dizajniranih Montesori materijala za matematiku dete je u stanju da sa razumevanjem usvoji pojam broja, količine, da broji, bavi se matematičkim operacijama, razlomcima i istražuje geometrijske oblike. Time stiče važnu osnovu za dalji napredak u oblasti matematike.

Pisani jezik i kultura
Najpovoljniji period za učenje pisanja i čitanja je upravo period do 6 godina. Način na koji dete uči da piše i čita od velike je važnosti. Montesori program prepoznaje ovu detetovu potrebu i uključuje aktivnosti i materijale koji omogućavaju da se ovlada pisanjem i čitanjem na jednostavan i zanimljiv način. Sastavni deo tog procesa je zadovoljavanje detetove prirodne radoznalosti i interesovanja za spoljni svet: biljke, životinje, kontinente, države, zastave, način života na drugim mestima, prevozna sredstva, slike i slikari, kompozitori, muzički instrumenti, umetnička dela. Dete koje o  svetu uči na ovaj način, zadovoljno je i aktivno dete čija se radoznalost i interesovanje utvrđuju za ceo život.  

Od 6 godina

Učenje i druženje
Od šeste godine menja se mentalitet deteta. Ono sada ima dve velike želje: da uči i da se druži. Jedno bez drugog neće zadovoljiti njegove mentalne potrebe. Montesori program za ovaj uzrast zasniva se upravo na ovim potrebama i na jedinstven način pomaže detetu da uči kako da radi u grupi, da bude i lider i član grupe, da pomaže drugima u učenju i da traži i prima pomoć. Deca takođe na ovaj način uče da je svako u nečemu dobar pa se poštovanje drugog razvija na prirodan način.

Znanje o svetu korišćenjem mašte
Šta šestogodišnjak želi da zna? Kako i zašto se nešto dešava. Ali sada se njegovo interesovanje širi na kosmos, Sunčev sistem, Zemlju, prirodu i društvo kroz vreme i prostor. U tome mu pomaže mašta, moćno intelektualno sredstvo koje ga vodi u prošlost, na udaljena mesta, i pomaže mu da zamisli ono što se čulima ne može iskusiti: kako biljka pravi hranu, kako planete kruže oko Sunca, kako su živeli prvi ljudi. Kao pomoć mašti koja je od suštinskog značaja za učenje, dizajnirani su Montesori školski materijali. Šeme, ilustracije, priče, modeli, stvarne pojave i procesi pomažu detetu da traga za odgovorima na pitanja iz različitih oblasti.

Istraživanje van učionice
Sa 6 godina dete više ne želi da bude vezano samo za prostor ustanove. Ono želi da izađe napolje, upozna svet i nauči da se u njemu snalazi. Ako treba otići u posetu muzeju, njega zanima: šta poneti, kako se do tamo stiže, koliko košta ulaznica, kako se ponaša u muzeju, kako u prevozu i na ulici. Istraživanje van učionice zavisi od dečjih interesovanja i deca su ta koja organizuju posete. Sa njih se vraćaju bogata novim životnim iskustvima i znanjima koja dodaju svom istraživanju.

Aktivno istraživanje i prezentovanje
Umesto učenja napamet suvoparnih činjenica koje se ne mogu povezati sa stvarnim životom, dete od šeste godine ima potrebu da istražuje aktivno. To znači da koristi različite izvore u istraživanju, da radi u maloj grupi dece koja je formirana prema zajedničkim interesovanjima i da rezultate svojih istraživanja zna da prezentuje drugima. Mnogobrojne veštine dete razvija pripremom samo jednog rada, veštine koje će biti dragocene za ceo život: kako da istražuje, kako da pripremi rad, kako da pripremi prezentaciju, govorništvo i veštine prezentovanja i javni nastup.  

STRUČNOST I POSVEĆENOST

Primena Montesori programa zahteva da vaspitači budu stručne osobe posvećene svom poslu. Montesori pedagogija je nauka koja zahteva ozbiljnu obuku, stalno usavršavanje, samovrednovanje i iskustvo. Primena Montesori programa podrazumeva da su odrasli u stanju da rade prema Montesori standardima i da pomažu deci na putu pripreme za život, dok su istovremeno zadovoljni i motivisani poslom kojim se bave.

Godine iskustva su pokazale da je komunikacija sa roditeljima, osim klasičnim putem - svakodnevnim kontaktima i razgovorima o razvoju, najefikasnija putem takozvanih otvorenih vrata. Tada roditelji imaju priliku da vide čime se njihova deca bave u okviru određene grupe. Za mnoge roditelje ovo je prekretnica u razumevanju Montesori obrazovanja i posvećenosti osnovnim principma u pogledu njihove primene kod kuće.

LEPO I UREĐENO OKRUŽENJE

Mesto na kome deca provode veliki deo dana van kuće treba da bude lepo, uređeno i podsticajno. Zato biramo prostore koji su lepi, svetli, i uređujemo ih tako da podsećaju na  kuću a ne na klasičnu ustanovu. Naši prostori su opremljeni kvalitetnim Montesori materijalima, koji su posebno dizajnirani da ispune potrebe dece u pogledu istraživanja, napredovanja i kvalitetnog vremena.
Sastavni deo prostora je dvorište koje ima u Montesori programima poseban značaj. Ono ne služi samo za dečje aktivnosti napolju, već je deo pretvoren u povrtnjak u kome se svakog proleća seju i gaje različite biljke. Deca imaju priliku da se svakodnevno brinu o biljkama, da gledaju kako rastu i daju plodove. Na ovaj način se prirodno razvija ekološka svest koja postaje sastavni deo ličnosti.